Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3 nhà C – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 043.7750371