Chức năng, Nhiệm vụ

* Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu:

  • Điều trị tất cả những trường hợp sản phụ khoa nhiễm trùng, lây nhiễm.
  • Điều trị và đỡ đẻ sản phụ mắc bệnh truyền nhiễm.
  • Tham gia phòng chống dịch, chỉ đạo tuyến, tham gia đào tạo sinh viên Đại học Y Hà Nội, Cao đẳng Y Hà Nội và các lớp dự án như: làm mẹ an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ, lây truyền HIV từ mẹ sang con.

* Thành tích đạt được qua 35 năm:

  • Liên tục đạt tập thể lao động giỏi, tập thể người tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.
  • Số lượng người bệnh tăng gấp đôi trong vòng 05 năm.