Trang chủ

Giới thiệu

Thành lập: 21/11/1979
– Tổng số giường điều trị: 16 (kế hoạch), 28
(thực kê)
– Tổng số nhân viên: 23
+ Bác sỹ: 03
+ NHS, điều dưỡng: 18
+ Hộ lý: 02

Trưởng khoa qua các thời kỳ:
+ BS Nguyễn Trọng Thanh
+ BS Nguyễn Thị Thu Viên
+ BS Nguyễn Bá Công
+ BS Nguyễn Minh Nguyệt
+ Nguyễn Trần Thiệm

Xem thêm

Chức năng - Nhiệm vụ

* Chức năng, nhiệm vụ/ Mũi nhọn chuyên sâu: điều trị tất cả những trường hợp sản phụ khoa nhiễm trùng, lây nhiễm. Điều trị và đỡ đẻ sản phụ mắc bệnh truyền nhiễm. Tham gia phòng chống dịch, chỉ đạo tuyến, tham gia đào tạo sinh viên Đại học Y Hà Nội, Cao đẳng Y Hà Nội và các lớp dự án như: làm mẹ an toàn, nuôi con bằng sữa mẹ, lây truyền HIV từ mẹ sang con.


* Thành tích đạt được qua 35 năm: Liên tục đạt tập thể lao động giỏi, tập thể người tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

+ Số lượng người bệnh tăng gấp đôi trong vòng 05 năm.

Xem thêm

Thành tích đạt được

  • Liên tục đạt tập thể lao động giỏi,  tập thể người tốt việc tốt và tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc
  • Số lượng người bệnh tăng gấp đôi trong vòng 05 năm